GENERAL PARTNER


STRATEGIC PARTNER

DUON Dystrybucja sp. z o.o. już od 20 lat funkcjonuje na rynku branży LNG dostarczając gaz swoim klientom za pomocą własnej, największej w Polsce floty transportowej przeznaczonej do transportu gazu skroplonego. Oprócz LNG, DUON dostarcza także gaz ziemny sieciowy do 12 lokalizacji, w której dystrybuuje gaz za pomocą własnej infrastruktury.

PROGRAMME PARTNER


CONGRESS PARTNER


EXHIBITORS