WSZYSTKIE POLA OBOWIĄZKOWE

  NAZWA I ADRES SKLEPU

  NAZWA FIRMY

  ULICA

  KOD POCZTOWY

  MIEJSCOWOŚĆ

  TELEFON/FAKS

  E-MAIL

  IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA/WŁAŚCICIELA

  WYPOSAŻENIE STOISKA

   

  ARANŻACJA STOISKA

  KATEGORIE

  SKLEPY SPOŻYWCZE, w których długość chłodzonej lady mięsnej i ewentualnie stojących bądź wiszących regałów chłodniczych z wędlinami nie przekracza 10 mb.SKLEPY SPOŻYWCZE, w których długość chłodzonej lady mięsnej i ewentualnie stojących bądź wiszących regałów chłodniczych z wędlinami przekracza 10 mb.SPECJALISTYCZNE SKLEPY MIĘSNE

  SZKOLENIA I SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW
  INFORMACJE O STOISKU MIĘSNO-WĘDLINIARSKIM

  Długość chłodzonej lady mięsnej (w metrach)

  Długość regałów chłodzonych stojących lub wiszących (w metrach)

  Liczba indeksów (SKU) na stoisku

  Liczba klientów stoiska w ciągu tygodnia

  Liczba zatrudnionych na stoisku (w przeliczeniu na pełne etaty)

  OBSŁUGA KLIENTA
  DANE EKONOMICZNE (tylko do wiadomości jury)

  Miesięczny przychód stoiska mięsno-wędliniarskiego (średnia z ostatnich 12 miesięcy)

  Procentowy udział obrotów stoiska mięsno-wędliniarskiego w ogólnym obrocie sklepu (średnia z ostatniego kwartału)

  GŁÓWNI DOSTAWCY MIĘSA I WĘDLIN
  ZAŁĄCZ 10 ZDJĘĆ
  (na których widoczne jest stoisko mięsno-wędliniarskie, obsługujący je personel i otoczenie)

  ZDJĘCIE 1 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 2 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 3 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 4 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 5 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 6 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 7 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 8 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 9 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  ZDJĘCIE 10 dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega:

  Zgoda wymagana

  Zgody dobrowolne

  **Osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika

   

  Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Konkurs na najlepsze stoisko mięsno-wędliniarskie” (dalej: „Konkurs”) jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D 02-675 Warszawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: info@wiadomoscihandlowe.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

  Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

  Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.wiadomoscihandlowe.pl

  //]]>