Producenci, dystrybutorzy oraz dostawcy dóbr i usług dla branży

 

Proszę wybrać pole wymagane
TAK - chcę wziąć udział w Kongresie Mięsnym 2020, w terminie 27.02.2020, Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, 00-065 WarszawaTAK - chcę uczestniczyć również w wieczornej Gali

Cena:
1190 zł (do 15 grudnia 2019)
1490 zł (od 16 grudnia 2019 do 10 stycznia 2020)
1990 zł (od 11 stycznia 2020 do 27 lutego 2020)
(ceny netto, należy dodać należny podatek VAT 23%).

Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
będę korzystać z tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiegobędę korzystać z tłumaczenia symultanicznego angielsko-polskiegonie potrzebuję tłumaczenia

Reprezentuję pole wymagane:
Producenta/dystrybutora/importera (mięso, wędliny, surowce dla branży)Dostawcę dóbr/usług dla branży (wyposażenie, maszyny, usługi prawne, konsulting, logistyka, etc.)

Nazwa firmy (pole wymagane):

Adres korespondencyjny:

Ulica:

Nr budynku:

Miasto:

Kod pocztowy:

Imię i nazwisko (pole wymagane):

Stanowisko (pole wymagane):

Adres e-mail (pole wymagane):

Bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

Logo firmy (logo zostanie zamieszczone na Państwa identyfikatorze konferencyjnym)(dozwolone formaty pliku: gif|png|jpg|jpeg|tif|tiff - maksymalny rozmiar 5 Mega):

Dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT

Nazwa firmy (pole wymagane):

Ulica (pole wymagane):

Nr budynku (pole wymagane):

Miasto (pole wymagane):

Kod pocztowy (pole wymagane):

NIP (pole wymagane):

Zgoda

Zgoda Wymagana
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w Kongresie Mięsnym 2020 oraz akceptuję ich treść.

Zgody dobrowolne
Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Wydawnictwa Gospodarczego sp. z o.o. Proszę wybrać z poniższych kanałów komunikacji:
sms/mmse-mailtelefon

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na otrzymywanie na udostępniony adres email informacji handlowych (newsletter) dotyczących produktów, usług, promocji realizowanych przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych dokumentujących przebieg Kongresu Mięsnego 2020

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów promocyjnych, marketingowych i informacyjnych Spółki.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie Mięsnym 2020, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia Kongresu.
Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą Kongresu oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w Kongresie. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.
Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.

 

W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Kongresie Mięsnym 2020 wynosi:
  1190 zł (do 15 grudnia 2019)
  1490 zł (od 16 grudnia 2019 do 10 stycznia 2020)
  1990 zł (od 11 stycznia 2020 do 27 lutego 2020)
  (ceny netto, należy dodać należny podatek VAT 23%).
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 07.02.2020, zgłaszający zobowiązuje się do opłaty w wysokości 20% wartości udziału w Kongresie.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 07.02.2020, pobierane jest 100% opłaty za udział.
 4. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
 5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
 6. Zaproszenie obejmuje całodniowy udział w Kongresie, materiały szkoleniowe, dostęp do części targowej, całodniowy catering.
 7. Uczestnik przesyła do Wydawnictwa Gospodarczego pocztą elektroniczną wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Wyłącznie otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia uczestnictwa (z adresu zgloszenia@kongresmiesny.pl) uprawnia do udziału w Kongresie.
 8. Rezygnację z udziału należy przesłać e-mailem na adres: zgloszenia@kongresmiesny.pl lub zgłosić pod nr tel. 519 042 662
 9. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania Wydarzenia.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02‑675, ul. Wołoska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W‑wy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079655, NIP: 525‑22‑27‑438, wysokość kapitału zakładowego 591 000 zł.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.